FEDJA VUKIĆ          -          ČLANCI          -          BIO          -           KONTAKT          -          LINKOVI          -         HR   EN
    -- RADOVI U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA
-- RADOVI U STRUČNIM ČASOPISIMA
-- PUBLICISTIČKE RASPRAVE
--
Bilješka urednika, Zagreb, modernost i grad
--
Između dvije modernizacije
--
  Bilješka urednika, Zagreb, modernost i grad

--
AGM, Zagreb 2003., str.9-14

Knjiga koju držite u ruci tematizira modernost u gradu Zagrebu. Razlog knjizi jest pokušaj stvaranja cjelovitijeg, upravo interdisciplinarnog, uvida u fenomen modernosti u gradu koji unutar hrvatske kulture figurira kao neprijeporno središte povijesnog procesa intenzivne mijene jednog agrarnog u industrijsko društvo. Prihvatimo li dominantnu metodu proizvodnje i sve njene ovisne posljedice kao važne u općem tijeku društvenih mijena, onda je moguće izvesti jedno moguće značenje pojma modernosti na tragu nekih teorijskih koncepcija koje su u određenoj mjeri obilježile društvenu misao tijekom posljednjih dvadesetak godina. Mislim prije svega na koncepciju modernosti u tekstu Marshalla Bermana (All that is Solid Melts into the Air, The Experience of Modernity, 1982.) koji je sklon tematizirati modernost kao sadržaj općih društvenih procesa modernizacije u industrijskoj eri, ali i kao sadržaj refleksije tih istih procesa u okviru kulturno-umjetničke produkcije koju naziva modernizam.


Download -- -- RTF