FEDJA VUKIĆ          -          ČLANCI          -          BIO          -           KONTAKT          -          LINKOVI          -         HR   EN
    -- RADOVI U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA
-- RADOVI U STRUČNIM ČASOPISIMA
-- PUBLICISTIČKE RASPRAVE
--
Zagrebačka burza - natječaj i gradnja, Arhitekt Viktor Kovačić - život i djelo
--
Problem semantičke oznake "avangardno" u značenjskom polju pojma dizajn
--
Melankolična potraga za smislom
--
Neka aktualna pitanja valorizacije dizajna
--
Petnaest godina Studija dizajna
--
Teorija i praksa identitetskih sustava
--
Brand je identitetski sustav
--
Grad kao tržišna marka
--
Pojam «oblikovanje» u hrvatskoj kulturi pedesetih godina
--
Od oblikovanja do dizajna
--
Kako se kaže i misli "branding" na jezicima koji nisu engleski?
--
Industrija identiteta - historijska gramatika oglašavanja
--
Hibridni identiteti
--
Identitet, plan i tradicija
--
Problem oznake "avangardni" u semantičkom polju pojma dizajn
--
Teorija i praksa eksperimenta
--
  Od oblikovanja do dizajna

--
u Vukić, F. (ur.), Od oblikovanja do dizajna, Meandar, Zagreb 2003., str.9-53.

Konstituiranje povijesti projektiranja za industrijsku proizvodnju i u kontekstu masovnog tržišta (dakle: onoga što se standardno u hrvatskom jeziku danas naziva – dizajn) možda je moguće i kroz poznavanje njegove teorije i kritike, odnosno upravo kroz analizu najznačajnijih tema i koncepcija o kojima se pisalo u nekom periodu u jednom određenom kontekstu. Da bi tomu moglo biti tako nastojao je agrumentirati Victor Margolin uredivši 1989. godine zbirku teorijskih i povijesnih eseja i članaka «Design Discourse», kojega je zaključio vlastitim tekstom na temu literature o dizajnu nakon 1945. godine. U tom će tekstu Margolin napomenuti kako je upravo period nakon Drugog svjetskog rata iznimno izmijenio ekonomski i kulturni okvir materijalne proizvodnje, kako za razvijene, one u razvoju, tako i nerazvijene zemlje. U navedenom je periodu, primijeti će dalje, upravo teorijsko i kritičko pisanje o dizajnu zamijenilo prijeratni modernistički, dobrim dijelom nekritički, diskurs na temu industrijske proizvodnje i projektiranja za industrijsku proizvodnju, dakle – dizajna (1.).


Download -- -- RTF